HBA 2022 CLASSIC

HBA 2022 CLASSIC
Pocket

順位1day2day氏名1day本数2day本数1day合計重量2day合計重量1day最大サイズ2day最大サイズ1day最大重量2day最大重量合計重量
112須藤 裕也1018600480186001860
222畠山 秀悦1014900420149001490
332佐藤 由晴1013800440138001380
442進藤 偉美1086003508600860
552金子 孝之1060003106000600
661渡辺 健資0104900320490490
762津島 歩000000000
762三浦 広行000000000
762加藤 慶000000000
762久保 穣000000000
762小倉 千弥000000000
762岡崎 直人000000000
762小原 航平000000000